ไม้เรดิไพน์ เป็นไม้จริงจากป่าปลูกในประเทศนิวซีแลนด์

ไม้เรดิไพน์ ไม้จริงจากป่าปลูกในประเทศนิวซีแลนด์
ไม้ เรดิไพน์ เป็นไม้จริงจากป่าปลูกในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งนำมาผ่านกระบวนการถนอมรักษาเนื้อไม้ และกรรมวิธีการป้องกัน ปลวก กันผุ จากประเทศนิวซีแลนด์

realplusone06_100

ใส่ความเห็น