วิธีคำนวณปริมาณไม้

การคำนวณปริมาณไม้ ที่นิยมมี 2 วิธี

วิธีที่ 1 คำนวณเป็นคิวบิกฟุต

ความหนา ( นิ้ว ) x ความกว้าง ( นิ้ว ) x ความยาว ( เมตร ) x 0.0228 = คิวบิกฟุต

ตัวอย่างเช่นไม้ขนาดหนา 1.5 นิ้ว กว้าง 6 นิ้ว ยาว 4.0 เมตร =1.5 x 6 x 4.0 x 0.0228

=0.821 คิวบิกฟุต

วิธีที่ 2 บอกพื้นที่ให้ และต้องการหาจำนวนไม้เป็นเมตร

ตัวอย่างเช่น ห้องขนาด 3 x 2 เมตร ต้องการใช้ไม้หน้ากว้าง 8 นิ้ว ปูพื้นจะต้องการไม้ทั้งหมดกี่เมตร

วิธีคิด? ขนาดห้องกว้าง 2 เมตร เท่ากับ 200 ซม. ไม้กว้าง 8 นิ้ว เท่ากับ 20.3 ซมเมื่อปูครบความกว้างต้องใช้ไม้ 10 แผ่น ขนาดความยาวไม้ แต่ละแผ่น 3 เมตร ดังนั้นใช้ไม้ทั้งหมด 30 เมตร

หมวดหมู่

ใส่ความเห็น

Scroll to Top