วิธีคำนวณปริมาณไม้

การคำนวณปริมาณไม้ ที่นิยมมี? 2? วิธี

วิธีที่ 1? คำนวณเป็นคิวบิกฟุต

ความหนา ( นิ้ว ) x? ความกว้าง ( นิ้ว ) x ความยาว ( เมตร ) x 0.0228?? =? คิวบิกฟุต

ตัวอย่างเช่นไม้ขนาดหนา1.5 นิ้ว กว้าง 6 นิ้ว ยาว 4.0?เมตร =1.5 x 6 x 4.0×0.0228

=0.821 คิวบิกฟุต

วิธีที่ 2? บอกพื้นที่ให้ และต้องการหาจำนวนไม้เป็นเมตร

ตัวอย่างเช่น ห้องขนาด 3 x 2 เมตร ต้องการใช้ไม้หน้ากว้าง 8 นิ้ว ปูพื้นจะต้องการไม้ทั้งหมดกี่เมตร

วิธีคิด? ขนาดห้องกว้าง 2 เมตร เท่ากับ? 200 ซม. ไม้กว้าง 8 นิ้ว เท่ากับ 20.3??ซมเมื่อปูครบความกว้างต้องใช้ไม้???10? แผ่น???ขนาดความยาวไม้ แต่ละแผ่น? 3 เมตร ดังนั้นใช้ไม้ทั้งหมด 30 เมตร

ให้ความเห็น
You must be logged in to comment.