รายละเอียดตู้คอนเทนเนอร์

ปริมาตรบรรจุภัณฑ์

วิธีการคำนวณ ยกตัวอย่าง

วิธีคำนวณตามขนาด:

(กว้าง x ยาว x สูง) /1000000 = ลูกบากศ์เมตร

= 80 x 100 x 50 cm

= 400,000 / 1,000,000

= 0.4 ลบม.

วิธีคำนวณน้ำหนักตามขนาด:

(กว้าง x ยาว x สูง) / 6000 = กิโลกรัม

= 80 x 100 x 50 cm

= 400,000 / 6,000

= 66.67 กก.

รายละเอียดตู้คอนเทนเนอร์

ประเภทตู้

20' GP

40' GP

40' HC

น้ำหนักตู้

2300 กก

3750 กก

3940 กก

น้ำหนักบรรทุกสูงสุด

28180 กก

28750 ก

28560 กก

น้ำหนักรวมสูงสุด

30480 กก

32500 กก

32500 กก

ขนาดบรรจุภายใน

 

 

 

ความยาวภายในตู้

5898 มม

12032 มม

12032 มม

ความกว้างภายในตู้

2352 มม

2352 มม

2352 มม

ความสูงภายในตู้

2393 มม

2393 มม

2698 มม

ขนาดประตู      

ความกว้างของประตู

2340 มม

2340 มม

2340 มม

ความสูงของประตู

2280 มม

2280 มม

2585 มม

ปริมาตรบรรจุสูงสุด

33.2 ลบม

67.7 ลบม

76.4 ลบม

หมวดหมู่

ใส่ความเห็น

Scroll to Top